Lägg till användare

 1. Välj Inställningar - Generellt - Licenser & användare.
 2. Välj Lägg till användare.
 3. Ange användarens namn och den e-post som ska användas för att logga in i programmet.
Du kan ange Etiketter för användaren, som hjälper dig att göra urval när du ska välja deltagare på ett projekt till exempel med kompetens.
 1. Ange personnummer, anställningsnummer och löneform om du vill ta ut löneunderlag för användaren.
 2. Ange schablonkostnad/timme om du vill få uppföljning på kostnaden för arbetstiden på projektet där användaren registrerar tid.
 3. Ange en attestansvarig. Det kan vara en användare med licensen Total, Standard eller användaren själv.
 4. Välj det schema som motsvarar användarens arbetstider. Finns inget passade schema kan du skapa ett nytt under Inställningar - Tid & Kvitton - Schema.
Om du ska byta schema på en användare ska du se till att alla rapporterade tider på det gamla schemat är attesterade innan du byter. När du byter schema gäller det bara för ännu ej attesterade och nya tidregistreringar.
Om det tidigare schemat var korrekt, men du vill korrigera tider i ett datum bakåt i tiden så rekommenderar vi att du istället lägger till en ny schemaperiod. Du anger då det datum som det nya schemat skulle börja gälla. Det går bra att ange ett datum tillbaka i tiden.
 1. Välj eventuellt övriga uppgifter, som vilken tidsartikel eller aktivitet som ska föreslås när användaren registrerar tid.
 2. Välj om du vill använda tidbank.

Om du använder tidbank samlas användarens arbetade tid utöver schemat i en tidbank. När du aktiverar tidbanken anger du ett ingående startvärde. När du har sparat din användare kan du klicka på Hantera för att justera saldot eller skriva en anteckning. Under fliken Historik kan du följa händelserna i tidbanken.

 1. Välj licensnivå och behörigheter.
 2. Spara och skicka välkomstmejl till användaren. Med välkomstmejlet får användaren inloggning till programmet. Du kan också välja att avvakta med välkomstmejlet och välja att skicka till flera användare samtidigt.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.