Skapa projekt

 1. Välj Projekt.
 2. Klicka på Lägg till projekt.
 3. Ge projektet ett namn och kontrollera önskat projektnummer.
 4. Välj en befintlig kund eller skapa en ny.

Vill du skapa likadana projekt till flera kunder på samma gång gör du det genom att klicka på Skapa projekt för flera kunder. Där söker du sedan fram och markerar de kunder du vill skapa projekt för.

 1. Välj hur du vill fakturera. Du kan välja mellan Löpande, Fastpris eller Ingen fakturering.
 1. Under Tidsartiklar, deltagare och aktiviteter anger du vilka tidsartiklar, deltagare och aktiviteter som ska ingå på projektet.
 2. Klicka på Skapa projekt.

Nu skapas projektet och du kan komplettera den med ytterligare uppgifter om du vill.

Under Inställningar - Företagsinställningar kan du ange om du vill arbeta med rut/rot och kartfunktion. Med denna inställning har du möjlighet att definiera arbetsplatsens koordinater på fliken Översikt på projektet. I appen visas en karta för arbetsplatsen.

Om du har en integration till ditt ekonomisystem så anger du i fältet Bokföringsprojekt vilket bokföringsprojekt projektet hör till. Bokföringsprojektet skapas då upp i ekonomisystemet när projektet skapas. Vill du att bokföringsprojektet ska heta samma som projektet så markerar du Använd samma information som på projektet.

För att leverantörsfakturor ska kunna hämtas in till projektet behöver de vara bokförda mot detta bokföringsprojekt. Flera projekt kan vara knutna till samma bokföringsprojekt.

Om du har Visma Administration som ekonomisystem så skapas bokföringsprojektet när fakturaunderlaget importeras.

 1. Beskriv uppdraget och lägg vid behov till fler uppgifter.
 1. Kontrollera referenser och prissättning på fliken Pris & fakturering.
 1. Ange eventuellt en kalkyl för intäkter och kostnader på fliken Ekonomi och kalkyl för timmar på fliken Tid.
 2. Klicka på Spara.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.