Partnerportal

Den kostnadsfria partnerportalen är en del av programmet, där du som redovisningsbyrå kan samarbeta med din kund i Visma Tid Pro. Båda parter har då tillgång till samma information direkt i programmet och på så sätt kan ni förenkla er administration och minska den manuella hanteringen kring lön och uppföljning. Ni bestämmer tillsammans hur samarbetet ska se ut.

Det finns två olika behörighetsnivåer att välja mellan:

Fullständig åtkomst Fullständig åtkomst innebär att du som byrå har fullständig åtkomst till din kunds företag i Visma Tid Pro. Du som byrå har då samma behörighet som den som är administratör i Visma Tid Pro hos din kund. Som byrå kan du då logga in i kundens företag och har åtkomst till allt innehåll.
Begränsad åtkomst Begränsad åtkomst innebär att du som byrå har åtkomst till medarbetare (kontaktuppgifter och löneuppgifter), löneunderlag, kvitton och utlägg.

När du är inloggad i partnerportalen har du tillgång till alla dina kunder som du har samarbete med. Beroende på vilken behörighet du har kan du antingen logga in i kundens företag eller ta ut underlag för lön samt kvitton/utlägg. Läs mer i avsnittet Hantera samarbeten.

Få tillgång till partnerportalen

För att få tillgång till partnerportalen behöver du ha ett konto i Visma Tid Pro. Det får du genom att skapa ett testkonto. Efter 14 dagars testperiod kan du aktivera kontot kostnadsfritt.

Under testperioden kommer du att ha tillgång till programmets alla menyval. När kontot är aktiverat stängs alla menyval ned utom Partnerportalen. Det är via Partnerportalen du sedan samarbetar med dina kunder.

Gör så här:

  1. Gå till Testa Visma Tid gratis.
  2. Ange ditt företagsnamn.
  3. Välj Byråpartner i fältet Bransch.
  4. Välj eventuellt löneprogram.

Om ni ska samarbete med Visma Lön Smart som löneprogram behöver du som byrå ha fullständig behörighet i kundens företag och logga in där för att aktivera integrationen mellan Visma Tid Pro och Visma Lön Smart.

  1. Fyll i namn och telefon.
  2. Ange e-postadress och det lösenord du vill använda.
  3. Klicka på Skapa testkonto.

Ditt konto skapas och du får ett mejl till den e-postadress du angav.

  1. Öppna mejlet och klicka på Logga in.
  2. Ange e-postadress och lösenord.
  3. Klicka på Logga in.

Relaterade avsnitt