Inställningar för godkännande

Detta avsnitt gäller för dig som är administratör och inloggad i vyn Organisation för företaget.

Under Inställningar - Godkännande gör du inställningar för godkännande av utlägg och reseräkningar och väljer om rapporterna ska godkännas av en standardgodkännare eller av flera personer. Menyvalet visas bara om funktionen är aktiverad under Marketplace. Läs mer i avsnittet Aktivera funktionen Godkännande.

Om flera personer ska godkänna företagets rapporter kan du välja att godkänna enligt avdelningsstruktur eller dimensioner. Innan du sätter upp godkännandestrukturen behöver du göra några inställningar. Läs mer i avsnitten Lägg upp avdelningsstruktur eller Lägg till eller redigera dimension (resultatenhet/projekt) beroende på vilken typ av godkännandestruktur ni ska ha på företaget.

Gör så här för att göra inställningar för godkännande:

  1. Välj Inställningar - Godkännande.
  2. Aktivera funktionen genom att dra knappen Aktivera godkännande åt höger.
  3. Välj hur många behöriga godkännare som ska godkänna rapporterna i rutan Antal behöriga godkännare som krävs. Längre ner i instruktionen får du sedan ange vilka som ska godkänna rapporterna.
  4. Markera rutan Inkludera obehöriga godkännare om företaget tillämpar flera nivåer av godkännare som har behörighet att godkänna rapporter upp till ett visst belopp.
  5. Välj en standardgodkännare.
  6. Klicka på Lägg till godkännandesteg och välj Enligt avdelningsstruktur eller Enligt dimension.
  7. Om du valde Enligt dimension väljer du dimension (resultatenhet eller projekt) under Dimension.

Dimensionerna som visas är de som är upplagda för företaget. Läs mer i avsnittet Lägg till eller redigera dimension (resultatenhet/projekt).

  1. Ange vilka som ska vara godkännare vid fält Godkännare 1 och ev. vid fälten Godkännare 2 och Godkännare 3.

Du kan ange att rapporter först ska godkännas av Godkännare 1 och därefter av Godkännare 2 och/eller Godkännare 3. Det är antalet som du skrev in vid fältet Antalet behöriga godkännare som krävs som styr hur många godkännare som ska anges här.

Vill du ha flera parallella godkännare på samma nivå anger du alla dessa som Godkännare 1. När en av dessa har godkänt en rapport kommer den att skickas vidare till nästa godkännare.

  1. Ange eventuella maxbelopp.
  2. Klicka på OK.

Om den ordinarie godkännaren är har semester eller av annan anledning inte kan godkänna rapporterna kan du utse en tillfällig godkännare. Läs mer i avsnittet Utse tillfällig godkännare.

Relaterade avsnitt