Lägg till eller redigera dimension (resultatenhet/projekt)

Detta avsnitt gäller för dig som är administratör och inloggad i vyn Organisation för företaget.

Om du har Visma eEkonomi eller Visma Lön Smart som integration hämtas resultatenheter och projekt därifrån och inställningarna kan inte ändras i Visma Utlägg.

Om du har Visma Lön som integration lägger du till projekt och resultatenheter i Visma Utlägg och de förs sedan över till Visma Lön. Om det sedan tidigare finns projekt eller resultatenheter upplagda i Visma Lön behöver du även lägga till dem i Visma Utlägg.

Resultatenhet Värdet i fältet Kod under Kostnadsställen i Visma Utlägg måste vara samma som i fältet Res.enhet under Lönearbete - Resultatenheter i Visma Lön. Läs mer i avsnittet Resultatenheter i hjälpen för Visma Lön.
Projekt Värdet i fältet Nr i Visma Utlägg måste vara samma som värdet i fältet Projekt under Lönearbete - Projekt i Visma Lön. Läs mer i avsnittet Projekt i hjälpen för Visma Lön.

Gör så här för att lägga till en dimension:

 1. Välj Inställningar - Utläggshantering.
 2. Välj fliken Dimensioner.
 3. Klicka på punkterna längst till höger på raden vid aktuell dimension eller Lägg till dimension om önskad dimension saknas i listan.
 4. Klicka på Redigera konfiguration.
 5. Fyll i beskrivning.
 6. Välj vilken typ, antingen Fritext, Lista eller Sökbar lista.
 7. Välj nivå för dimensionen under Nivå . Om du väljer Utläggsrapport väljs dimensionen för en hel rapport eller Utlägg om dimension ska väljas för varje enskilt utlägg. Du kan också använda Används ej.
 8. Ange om du vill att dimensionen ska vara förvalt för användaren, avdelningen eller per kategori. Du kan också använda Används ej.
 1. Du kan även markera rutan Användaren kan ändra förinställt värde om användaren ska kunna byta dimension.
 2. Markera Använd denna dimension i mottagarfiltret om dimensionen ska vara valbar som utläggstyp i listan nedanför integrationerna under Inställningar - Utläggshantering.
 3. Gör inställningar för vilket fält dimensionen ska kopplas till för respektive integration under Konfigurera hur demensionen skall kopplas i utdata till rapportmottagare.

När en dimension är skapad ska du ange vilka godkännare som ska väljas för varje dimension. Läs mer under Inställningar för godkännande.

Relaterade avsnitt