Lägg till företagskort för användare

Detta avsnitt gäller för dig som är administratör och inloggad i vyn Organisation i företag som har licens för Visma Utlägg Pro.

Företagskortet kan kopplas till Visma Utlägg Pro. Då kan användarens köp automatiskt registreras i tjänsten och utläggsregistreringar skapas på rätt användare och belopp. I avsnittet Aktivera funktionen Företagskort kan du läsa hur du aktiverar funktionen. När du har aktiverat funktionen ska du göra inställningar. Läs mer i avsnittet Gör standardinställningar för företagskort.

Gör så här för att koppla företagskortet till användare:

  1. Välj Inställningar - Företagskort i menyn till vänster.

De kortleverantörer som är aktiverade under Marketplace visas på olika flikar. På respektive flik visas alla användare som har företagskort.

  1. Välj fliken för aktuell kortleverantör.
  2. Klicka på Lägg till kortinnehavare.
  3. Markera rutan längst till vänster vid användaren.Vill lägga till flera användare markerar du rutan längst ut till vänster vid de användare som kort ska läggas till för.

Användare som redan har ett kort är inte valbara i listan. Om en användare ska ha fler än ett kort kan du markera rutan Tillåt att flera kort kopplas till en användare och kan då markera användaren i listan.

  1. Klicka på Lägg till valda användare.
  2. Välj alternativ för betalningsansvar samt kredit- och debetkonto för kortet.

Om du har gjort standardinställningar för kortleverantören så är de förvalda. Läs mer om hur du gör standardinställningar i avsnittet Gör standardinställningar för företagskort. Du kan markera rutan Åsidosätt standardkonton om du vill anpassa inställningarna för användaren

  1. Klicka på Spara.

I avsnittet Registrera utläggsrapporter med företagskort beskrivs hur användaren gör för att registrera köp med sitt företagskort.

Relaterade avsnitt