Skapa eller importera artikel

Hantering av artiklar skiljer sig något beroende på om du arbetar med Visma Webshop + fristående eller integrerar programmet mot något av Vismas ekonomiprogram.

När du lagt till artiklar presenterar du dem på din webbplats med elementen Artikelkategori och Artikel.

Tänk på att namnet du anger för artikeln blir en del av url:en. Url:en är statisk och kan inte ändras i efterhand. Skulle du återanvända ett artikelnummer eller ändra innehåll för en artikel, kommer den först sparade artikelbenämningen fortsatt finnas kvar i url:en.

  1. Välj Artiklar - Artiklar.
  1. Välj Skapa ny artikel.
  1. Fyll i artikeluppgifterna. Läs mer om vad respektive uppgift innebär i fältförklaringarna.

Tänk på att det är viktigt att använda ett enhetligt format och samma antal tecken i alla artikelnummer. Det underlättar vid sökning och sortering av artiklar i ditt artikelregister. Varje artikel får en egen URL som baseras på namnet. Genom att kopiera länken kan du använda den för att lyfta fram artikeln på Facebook eller Instagram.

  1. Välj Spara och återgå. Nu visas din artikel i artikellistan och du kan presentera den på din webbplats med elementen Artikelkategori och Artikel.

Om du senare redigerar artikeluppgifterna för en artikel som är presenterad på din webbplats visas de ändringar du gör direkt när du sparar artikeln.

Relaterade avsnitt