Skapa fraktsätt

Fraktsätt måste finnas för att kunden ska kunna slutföra sitt köp i kassan. Om du använder Inloggningsgrupper, kan du ha separata fraktsätt för dina grupper. Läs mer i Skapa inloggningsgrupper.

Genom att skapa fraktsätt för olika vikt- eller prisintervall styr du när ett fraktsätt ska vara valbart i kassan eller inte.

  1. Välj Inställningar - Fraktsätt.
  2. Välj det land du vill aktivera leveranssättet för.
  3. Välj Skapa nytt fraktsätt.
  4. Gör de inställningar du önskar. Läs mer om vad respektive inställningsalternativ innebär i fältförklaringarna. Tänk på att de val du gör enbart gäller för aktuellt fraktsätt.
  5. Välj Spara och återgå. Fönstret Fraktsätt visas nu återigen och du ser fraktsättet du skapade i listan. Det är nu aktiverat för det land du valde tidigare.

Du utgår och lägger alltid till sättet i ditt huvudspråk, men du kan välja att aktivera det för dina valda länder. Använd funktionen Språk för att översätta till önskat språk.

Fraktsätten kommer att presenteras i kassan enligt den ordning som de visas under Inställningar - Fraktsätt. Du kan ändra ordningen genom att klicka på pilen och flytta fraktsättet upp eller ner.

Relaterade avsnitt