Redigera artikel

När du redigerar artikeluppgifter visas de ändringar du gör direkt på din webbplats när du sparar artikeln.

Vid integration med ett ekonomiprogram sker hanteringen av artiklar i ekonomiprogrammet och bara vissa fält är öppna för redigering i Visma Webshop +. Låsta fält visas som gråa. Läs mer i avsnittet Integration med ekonomiprogram.

När du redigerar artikeluppgifter i Visma Webshop + visas de ändringar du gör direkt på din webbplats när du sparar artikeln. Ändringarna du gör via ekonomiprogrammet visas direkt när du sparar artikeln i Visma eEkonomi eller när du synkroniserar från Visma Administration.

  1. Välj Artiklar - Artiklar.
  2. Sök och välj artikel genom att skriva artikelns nummer eller namn i sökfältet.
  3. Klicka på artikelns nummer eller namn i listan.
  4. Gör de ändringar du önskar. Läs mer om vad respektive inställning innebär i avsnittet Skapa eller importera artikel.
  5. Välj Spara och återgå.

Relaterade avsnitt