Skapa betalsätt

Betalsätt måste finnas för att kunden ska kunna slutföra sitt köp i kassan. Om du använder Inloggningsgrupper, kan du ha separata betalsätt för dina grupper. Läs mer i Skapa inloggningsgrupper.

  1. Välj Inställningar - Betalsätt.
  2. Välj det land du vill aktivera betalsättet för.
  3. Välj Skapa nytt betalsätt.
  4. Klicka på Skapa eller Läs mer för det betalsätt du vill lägga till.
  5. Gör de inställningar du önskar. Läs mer om vad respektive inställningsalternativ innebär i fältförklaringarna nedan.

Tänk på att de val du gör enbart gäller för aktuellt betalsätt.

  1. Välj Spara och återgå. Fönstret Betalningssätt öppnas och du ser betalsättet du skapade i listan. Det är nu aktiverat för det land du valde tidigare.

Notera att du alltid lägger till betalsättet i ditt huvudspråk även om det ska aktiveras för ett annat land. Använd funktionen Språk för att översätta till önskat språk.

Den ordning betalsätten visas i listan, är den ordning de presenteras i kassan. Vill du framhålla ett visst betalsätt kan du ändra ordningen dem genom att dra och släppa i fönstret Betalsätt.

Relaterade avsnitt