Användare, listläge

Programdelen finns under Arkiv - Användare - Användare.

I listläget ser du vilka användare som finns upplagda. Du arbetar med den här listan på samma sätt som med andra registerlistor, d v s du kan söka, lägga upp nya, visa, bearbeta, kopiera och ta bort poster med användare.

Registret över användare gäller alltid enbart för det aktiva företaget.

Det finns alltid en systemanvändare upplagd, en sysop. Den användaren har alla rättigheter, alltså även rättigheten att lägga upp nya användare. Det går att ange att fler användare ska ha den rättigheten.

Om du vill arbeta med behörighetskontroll för att styra vilka användare som har tillgång till olika delar i programmet måste du markera rutan Behörighetskontroll. När den funktionen är aktiv måste man alltid logga in när man ska öppna ett företag. Dessutom blir Byt lösenord aktivt när man har loggat in och varje användare kan ändra sitt eget lösenord.

Relaterade avsnitt

Så här fungerar behörigheten
Användare, kortläge
Aktivera behörighetskontroll
Ange signatur och lösenord
Arbeta med fliken Kommando

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.