Visma Administration 1000

Skapa nytt år

Funktionen finns under Arkiv - Bokföringsår - Skapa nytt år.

Du lägger upp bokföringsår separat för varje företag. Det bokföringsår du lägger upp gäller alltid det företag som är aktivt.

Programmet kan hantera 25 bokföringsår per företag.

Om du har tidigare år upplagda förs utgående balans automatiskt över som ingående balans till det nya året.

Du kan arbeta parallellt med två bokföringsår så du behöver inte vara klar med det gamla bokföringsåret innan du skapar ett nytt. Glöm dock inte att överföra UB till IB när föregående år är klart.

Gör så här:

  1. Välj Arkiv - Bokföringsår - Skapa nytt år.
  2. Skriv in start- och slutdatum för det nya bokföringsåret.

Du måste skriva in datum med formen år-månad-dag, om du har valt svenska som nationella inställningar i Kontrollpanelen. Du behöver inte skriva in bindestrecken, men måste ange två tecken för månad och två tecken för dag. Du måste alltså skriva 01 för januari och 01 för den första etc. Har du skrivit in ett felaktigt datum kan du ändra detta genom att välja Arkiv - Bokföringsår - Ändra årsuppgifter.

  1. Välj vilken kontoplan som ska användas i företaget.

Om du har tidigare år upplagda rekommenderar vi att du använder samma kontoplan som föregående år. Om det kommit till något nytt BAS-konto som du behöver, är det bättre att lägga upp det kontot manuellt än att byta hela kontoplanen. Då slipper du kontrollera kopplingar mellan din gamla kontoplan och den nya BAS-kontoplanen. Om du behöver byta kontoplan kan du läsa mer i avsnittet Byt kontoplan.

  1. Klicka på Nästa för att fortsätta lägga upp bokföringsåret.
  2. Klicka på Slutför.

När du har skapat ett nytt år kan du behöva kontrollera dina inställningar under Arkiv – Inställningar – Företagsinställningar, t ex nummerserier, kontonummer, moms, påminnelse, ränta, bortskrivningar och verifikationsserier. De ändringar du gör i företagsinställningarna gäller alla bokföringsår, även bakåt i tiden. Ändrar du t ex din nummerserie för leverantörsfakturor gäller ändringen både för det nya och det gamla bokföringsåret.

Relaterade avsnitt

Välj bokföringsår
Lås period
Ändra årsuppgifter
Radera år
För över ingående balanser från föregående år

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...

Sökord: skapa bokföringsår, skapa räkenskapsår