E-posttexter, företagsinställningar

E-posttexter hittar du under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Företag - E-posttexter.

Här har du möjlighet att skriva in egna rubriker och meddelandetexter till de e-postmeddelanden som skickas från programmet. Du kan skriva in olika texter för de olika dokumenttyperna.

Du har möjlighet att skriva in rubriker och meddelandetexter på olika språk. Vilket språk som sedan används i ditt e-postmeddelande beror på vilket språk du har angett för dokumentet. Om du inte har angett något språk på dokumentet används den svenska texten.

De e-posttexter du anger här används endast i de e-postmeddelanden som skickas när du har valt utskriftsvalet Lokal e-post och inte i de e-postmeddelanden som skickas via utskriftsvalet E-post.

Se fältförklaringarna nedan vilka villkor du kan använda i meddelandetexterna.

Relaterade avsnitt