Kunder, fliken Utskriftsval

Programdelen finns under Försäljning - Kunder, fliken Utskriftsval.

På den här fliken gör du inställningar för hur de olika dokumenttyperna som finns i programmet ska levereras till kund och om du vill använda någon annan dokumentmall på kunden än den som finns angiven i företagsinställningarna.

Genom att klicka på knappen Kontrollera kan du kontrollera om den aktuella kunden kan ta emot e-fakturor. Vill du kontrollera hela ditt kundregister på gång använder du kommandot Sök mottagare e-faktura.

Relaterade avsnitt