Skapa fakturor, kommando

När du vill fakturera flera ordrar på samma gång använder du kommandot Skapa fakturor.

Gör så här:

  1. Välj Försäljning - Order.
  2. Markera vilka ordrar du vill fakturera.

Du kan ange hur du vill arbeta med ordrar under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning, fliken Dokumentinställningar. Där finns till exempel valen Spärra fakturering av ej levererad order och Markera ordern som levererad vid fakturering. De inställningar du gör här styr vad som kommer att visas som fakturerbara ordrar när du väljer kommandot Skapa fakturor.

  1. Välj kommandot Skapa fakturor.

Nu visas en dialogruta med de ordrar du har markerat. Har du inte markerat några ordrar när du väljer kommandot, visas endast de ordar som har en markering för Levererad.

De ordrar som det inte går att skapa fakturor av visas överst i listan, tillsammans med en information om varför.

  1. Kontrollera att det är de ordrar du vill fakturera som visas i listan. I kolumnen Fakturera kan du avmarkera de ordrar du eventuellt inte vill ska faktureras.
  2. Se till att Skapa samlingsfakturor är markerat om du vill att ordar till samma kund ska samlingsfaktureras.
  3. Välj i vilken ordning du vill skapa fakturorna.
  4. Klicka på Skapa fakturor.

Relaterade avsnitt