Summera, kommando

Kommandot Summera använder du när du har skrivit i budget för ett antal resultatenheter och vill summera dessa till en total budget för hela företaget.

Budget för hela företaget respektive för olika resultatenheter är alltid helt separerade. Om du vill ha en budget både för olika resultatenheter och för hela företaget måste du alltid se till att budgetbelopp finns registrerade för både och. Om du bara budgeterar på resultatenheter och inte skapar någon budget för hela företaget kommer inte någon budget alls att skrivas ut om du väljer att skriva ut en budget för hela företaget. Om du vill summera budgetarna för olika resultatenheter till en budget för hela företaget på ett konto måste du alltid välja Summera.

Gör så här:

  1. Välj Bokföring - Budget - Resultatbudget eller Balansbudget.
  2. Välj kommandot Summera.
  3. Ange vilka konton du vill summera resultatenheterna för. Du kan välja att beräkna aktivt konto eller flera konton i det intervall du själv anger. Om du väljer Aktivt konto visas ett fält med aktivt konto i dialogrutan. Du anger från och med konto och till och med konto i intervallet.
  1. Välj Summera.
  2. Svara Ja för att genomföra summering och Nej om du inte vill det.

Relaterade avsnitt

Budget
Lägg upp en budget

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.