Visma Administration 1000

Lägg upp en budget

För att du ska kunna lägga upp en budget måste det bokföringsår som du vill lägga upp budgeten för vara upplagd.

  1. Välj Arkiv - Bokföringsår - Skapa nytt år.

När du skapar ditt nya år måste du se till att du väljer rätt period för året och rätt kontoplanstyp.

  1. Välj Använd samma kontoplan som tidigare om du ska behålla samma kontoplan som du hade detta året. Om du ska byta kontoplanstyp markerar du Gör om kontoplanen enligt och väljer den kontoplanstyp som du vill använda dig av. Mer information om hur du byter kontoplan hittar du i Byt kontoplan.
  2. Välj Bokföring - Budget.
  3. Här kan du välja på Budgetnycklar, Resultatbudget Balansbudget.
  4. Budget kan läggas in för balanskonton (konton i klass 1 –2) och resultatkonton (konton i klass 3 – 8). Det vanligaste är att det finns en resultatbudget.

Nedan beskrivs hur du lägger upp Budgetnycklar, Resultatbudget och Balansbudget.

Relaterade avsnitt

Kopiera budget
Beräkna budget
Summera budget
Nollställ budget
Budgetnycklar, listläge
Budgetnycklar, kortläge
Resultatbudget, fliken Resultatbudget
Resultatbudget, fliken Månadsfördelning
Balansbudget, fliken Balansbudget
Balansbudget, fliken Månadsfördelning

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...