Välj resultatenheter, kommando

Med hjälp av kommandot Välj resultatenheter kan du välja vilka resultatenheter du vill visa i tabellen. Du kan också ange i vilken ordning de ska visas och justera kolumnernas storlek för respektive resultatenhet. Kommandot kan användas under Bokföring - Ingående balans och Bokföring - Budget.

  1. Välj Bokföring - Ingående balans eller Bokföring - Budget.
  2. Välj kommandot Välj resultatenheter eller högerklicka i tabellen och välj kommandot därifrån istället.
  3. Markera de resultatenheter i kolumnen Tillgängliga kolumner som du vill ska visas i tabellen. Vill du markera flera resultatenheter på rader som inte ligger direkt under varandra kan du hålla nere Ctrl-tangenten samtidigt som du markerar raderna. Vill du markera flera rader som ligger under varandra markerar du första raden, håller ner Shift-tangenten och markerar sista raden.

Har du många resultatenheter kan du enkelt söka efter dina resultatenheter i sökraden överst i tabellen. De resultatenheter som matchar det du skriver in markeras i fetstil. För att gå mellan de resultatenheter som är i fetstil använder du Enter-tangenten.

  1. Klicka på pilen som pekar åt höger för att föra över kolumnerna till Valda kolumner. De kolumner du har under Valda kolumner är de som sedan visas i tabellen.

Knapparna Välj Alla och Ta bort alla kan användas för att antingen föra över alla resultatenheter till Valda kolumner alternativt ta bort alla resultatenheter som redan finns i Valda kolumner.

  1. Klicka på OK.

Relaterade avsnitt