Visa bilaga, kommando

Kommandot Visa bilaga kan du använda i programdelen Försäljning - Fakturahantering.

När du klickar på kommandot Visa bilaga öppnas ett nytt fönster med den bilaga som du har angett vid fältet Bilaga under Försäljning - Kundfakturor, fliken Kunduppgifter. Har du valt att bifoga mer än en bilaga till fakturan får du först välja vilken bilaga du vill visa. Om fakturan inte har någon bilaga är kommandot Visa bilaga inaktivt.

Bilagan måste vara i pdf-format och tillsammans med fakturan får de som mest vara 10 MB. Bilagan bifogas endast om du väljer något av utskriftsvalen Brev, E-faktura, E-post eller Kivra.

Relaterade avsnitt