Fakturahantering, listläge

Programdelen finns under Försäljning - Fakturahantering.

I den här programdelen kan du enkelt hantera dina fakturor. Här visas alla de fakturor du har skapat under Försäljning - Kundfakturor, men som ännu inte är skickade. Fakturor som har en markering för Ej klar eller som är makulerade visas inte i listan.

I kolumnen Rekommenderat visas det utskriftsval som rekommenderas till den aktuella kunden. Om det visas ett förslag i den här kolumnen beror det på att kunden antingen vill ta emot e-faktura eller faktura till Kivra, men du har ett annat utskriftsval angivet på fakturan. Du kan byta utskriftsval för fakturan direkt på raden i kolumnen Utskiftsval eller genom att använda kommandot Använd rek. utskriftsval.

Överst i tabellen finns en urvalsrad som du kan använda för att söka i de olika kolumnerna. Läs mer i avsnittet Söka poster. Saknar du kolumner i tabellen kan du lägga till fler genom att högerklicka och välja Kolumninställningar.

Vill du kopiera eller exportera innehållet i tabellen kan du göra det genom att högerklicka i tabellen och välja Kopiera/exportera tabellinnehåll. Läs mer i avsnittet Kopiera/exportera tabellinnehåll. Du måste ha behörigheten Utskrift för den valda programdelen för att funktionen ska vara aktiv.

Till höger i arbetsbilden ser du hur fakturan kommer att se ut. Det är fakturan för den rad som är blåmarkerad i tabellen till vänster som visas. Om fakturan består av flera sidor kan du bläddra mellan dessa med hjälp av pilarna ovanför fakturabilden. Du kan också använda kommandot Förhandsgranska om du till exempel vill kunna förstora fakturan.

Du markerar de fakturor du vill skicka och klickar på kommandot Skicka fakturor. Fakturorna kommer då att skickas till kund på det sätt som står i kolumnen Utskriftsval. En dialogruta visas och du ser en sammanfattning över de fakturor du valt att skicka och på vilket sätt.

När fakturan är skickad eller såld försvinner den från programdelen Fakturahantering och du hittar den under Försäljning - Kundfakturor.

Det smidigaste för både dig och din kund är att skicka fakturan som e-faktura. Då skickas den direkt från ditt program till din kunds ekonomiprogram. All fakturainformation hanteras helt automatiskt, det vill säga rätt uppgifter läggs in på rätt plats i det mottagande systemet. E-fakturan innehåller samma information som en pappersfaktura och består av både själva fakturainformationen och av en fakturabild, en pdf-fil.

Samma sak gäller om du fakturerar en privatperson, men då väljer du att skicka fakturan till Kivra istället.

Vill du effektivisera din fakturering ytterligare och undvika risken att inte få betalt av dina kunder, så kan du säja dina fakturor direkt från programmet. Det görs genom kommandot Sälj fakturor. Du väljer själv vilka fakturor du vill sälja och får pengarna utbetalda till ditt konto nästa bankdag. Tjänsten är gratis att aktivera och har inga fasta kostnader. Läs mer i avsnitten Visma Betalt Direkt, företagsinställningar och Sälj fakturor, kommando.

Relaterade avsnitt