Visma Administration 1000

Makulera inleverans

Gör så här för att makulera en inleverans:

  1. Välj Artiklar/Lager - Manuella inleveranser.
  2. Markera den inleverans du vill makulera i listläge.
  3. Välj knappen Kort eller tryck på Ctrl+L för att visa kortläget för Manuella inleveranser.
  4. Markera rutan Makulerad. Du kan ta bort markeringen genom att klicka en gång till i rutan.
  5. Klicka på knappen Spara.

En inleverans bokar alltid av ett löpnummer även om den makuleras och en makulerad inleverans tas inte bort från registret. I kolumnen Antal i listläget ser du om en inleverans är makulerad.

Du kan inte makulera en inleverans som finns med på en godkänd lagerförändringsjournal.

Relaterade avsnitt

Manuella inleveranser, listläge
Manuella inleveranser, kortläge
Ändra inleverans

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...