Visma Administration 1000

Avsluta projekt

Ett projekt anses som avslutat då du har markerat rutan Avslutat och angett ett datum i fältet efter. En anledning till att markera ett projekt som avslutat är att du kan göra urval på avslutade projekt.

Gör så här:

  1. Välj Bokföring - Projekt.
  2. Välj det projekt du vill avsluta.
  3. Markera rutan Avslutat. Som förslag får du upp dagens datum, detta kan du ändra om du vill.
  4. Klicka på knappen Lista, eller tryck på Ctrl+L, för att gå tillbaka till listläget. Om du vill avsluta fler projekt behöver du inte gå tillbaka till listläget varje gång.

Du kan radera ett avslutat projektet om du vill genom att klicka på Radera (Ctrl+R), men det är inte något du måste göra.

Har du avslutat ett projekt av misstag och vill aktivera det igen tar du bort markeringen i Avslutat och raderar datumet i fältet Avslutat datum.

Tänk på att om du raderar/avslutar ett projekt så kan du inte lägga upp ett nytt projekt med samma nummer. Det nya projektet med samma projektnummer kommer i så fall att hitta de transaktioner som du har bokfört på det gamla projektet, då hela programmet bygger på transaktioner. Verifikationsrader som tillhör ett projekt försvinner inte när du raderar projektet.

Relaterade avsnitt

Skapa projekt
Registrera kalkyl på projekt

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...