Ändra årsuppgifter

Funktionen finns under Arkiv - Bokföringsår - Ändra årsuppgifter.

När du vill ändra datumuppgifterna för aktivt bokföringsårs början och slut väljer du funktionen Ändra årsuppgifter. Att kunna ändra datum är bra om du ska förlänga ditt bokföringsår. Dialogrutan Ändra bokföringsår visas med datum för det aktiva året.

Längst ner till höger på bildskärmen ser du vilket år som är aktivt. Om det inte är det år du vill ändra ska du använda funktionen Välj bokföringsår för att välja rätt år.

Gör så här för att ändra årsuppgifter:

  1. Ange mellan vilka datum bokföringsåret ska gälla i fälten Fr om och T o m.

Du måste skriva in datum med formen år-månad-dag, om du har valt svenska som nationella alternativ i Kontrollpanelen. Du behöver inte skriva in bindestrecken. Du kan för t ex 20XX skriva in antingen 20XX eller XX. Du måste skriva in två tecken för månad och dag. Du måste alltså skriva 01 för januari och 01 för den första etc.

  1. Klicka på OK för att ändra datumuppgifterna. Klickar du på Avbryt görs inga ändringar.

Om du ska byta från helår till brutet räkenskapsår eller tvärtom och du redan har bokfört på det "felaktiga" året får du exportera sie-filer i omgångar vid det datum då brytningen ska ske. Därefter raderar du det "felaktiga" året och skapar ett nytt bokföringsår mellan de datum du önskar. Importera sedan sie-filerna på rätt år.

Relaterade avsnitt