Radera år

Tänk på att du måste spara minst sju bokföringsår av företagets bokföring för att följa bokföringslagen.

Funktionen för att ta bort ett tidigare bokföringsår finns under Arkiv - Bokföringsår - Radera år. När du vill ta bort ett tidigare bokföringsår väljer du funktionen Radera år. Lämpligast är att du raderar ditt äldsta bokföringsår. Det som raderas är själva bokföringsåret och tillhörande verifikationer, gamla journalkonteringar, budget, resultatenheter, ingående balans och kontoplan.

Du ska inte ta bort ett tidigare bokföringsår i onödan. Så länge du har uppgifterna från ett tidigare bokföringsår sparade kan du skapa rapporter som innehåller uppgifter därifrån. Du kan ha 26 bokföringsår sparade, om diskutrymmet räcker till. Du kan inte radera bokföringsår som innehåller oavslutade projekt. Vill du byta till ett annat bokföringsår gör du det via funktionen Arkiv - Bokföringsår - Välj bokföringsår.

Observera att du ska ta en säkerhetskopia innan du raderar ett bokföringsår. Du kan inte få tillbaka ett borttaget år och även de journaler som tillhör bokföringsåret tas bort.

Du kan inte radera det aktiva året utan du måste välja att öppna ett annat bokföringsår under Välj bokföringsår innan du raderar.

Gör så här för att radera ett bokföringsår:

  1. Markera det bokföringsår du vill ta bort.
  2. Välj Radera. Vill du inte ta bort något bokföringsår väljer du Stäng.
  3. Svara på kontrollfrågan som visas. Svara Ja för att fortsätta eller Nej för att avbryta.

Relaterade avsnitt