Välj bokföringsår

Funktionen finns under Arkiv - Bokföringsår - Välj bokföringsår.

När du väljer ett företag, blir automatiskt det bokföringsår som innehåller dagens datum aktivt. Du ser vilket bokföringsår som är valt längst ner till höger i programförnstret. Om du vill arbeta med ett äldre bokföringsår använder du funktionen Välj bokföringsår alternativt klickar du på bokföringsåret längst ner till höger i programfönstret. Behöver du skapa nytt bokföringsår gör du det genom att välja Skapa nytt år under Arkiv - Bokföringsår.

Visma Administration 2000 kräver inte att du måste låsa ett år för att kunna börja registreringen för nästa år. Du kan föra över ingående balanser från det föregående året utan att det föregående året är låst, men du måste i så fall komma ihåg att överföra de slutliga ingående balanserna senare.

Du kan när som helst påbörja arbetet med det nya året.

Gör så här för att välja bokföringsår:

  1. Välj Arkiv - Bokföringsår - Välj bokföringsår eller klicka på bokföringsåret längst ner till höger i programfönstret.
  2. Markera det år du vill arbeta med.
  3. Klicka på OK.

Du kan se att bokföringsåret ändras på statusraden nertill på bildskärmen.

Vill du ändra start- och slutdatum för ditt bokföringsår väljer du Arkiv - Bokföringsår - Ändra årsuppgifter. När du är klar med bokföringen för en viss period och vill låsa den använder du funktionen Lås period under Arkiv - Bokföringsår.

Bokslutsrapporter kan du skriva ut utan att ha låst året. De rapporter som innehåller verifikationsuppgifter från månader eller år som inte är låsta innehåller ordet preliminär. Om texten Preliminär inte finns på dina bokslutsrapporter betyder det att året är låst och dina uppgifter är definitiva.

Relaterade avsnitt