Massuppdatera, kommando

Med hjälp av kommandot Massuppdatera kan du ändra uppgifter på flera poster samtidigt. Du kan bara använda kommandot när du står i listläge och kommandot blir inte aktivt förrän du markerat de poster du ska uppdatera.

Du markerar de poster du vill uppdatera genom att klicka i kolumnen Markering. Om du ska uppdatera en uppgift för alla poster kan du välja kommandot Markera alla. Om du vill ta bort de markeringar du gjort väljer du kommandot Avmarkera alla. Vill du göra förändringar på ett urval av poster kan du välja kommandot Markeringshjälp när du är i listläget. Läs mer om detta i avsnittet Markeringshjälp, kommando.

Om du har markerat ett antal poster i listläget och stänger fönstret tas alla markeringar automatiskt bort.

Gör så här för att ändra en uppgift för flera poster samtidigt:

  1. Markera de poster du vill ändra.
  2. Välj kommandot Massuppdatera eller högerklicka i listan och välj Massuppdatera.
  3. Klicka på listpilen i kolumnen Fält och välj vilket fält du vill massuppdatera.
  4. Klicka på listpilen i kolumnen Nytt värde och ange vad du vill uppdatera det aktuella fältet till.

I den nedre tabellen visas alla poster som kommer att uppdateras och du ser både det gamla och nya värdet. De fält som ska uppdateras läggs till som egna kolumner efter varandra.

  1. Klicka på Uppdatera poster eller välj Alt+U för att genomföra uppdateringen.

Alla poster som kan uppdateras kommer att göra det när du klickar på Uppdatera poster. Om du har valt att uppdatera flera fält och något av fälten inte går att uppdatera, uppdateras inte posten alls. Om en eller flera poster inte kan uppdateras öppnas ett fönster med information om de fel som gjorde att uppdateringen inte kunde utföras samt eventuella varningar. Vill du skriva ut denna information klickar du på knappen Skriv infolista.

Relaterade avsnitt

Sökord: Sök och ersätt, massuppdatering