Bokföring, fliken Verifikationer, företagsinställningar

Här gör du inställningar för hur du vill arbeta med dina verifikationer i bokföringen, till exempel vilka kolumner du vill ha med i verifikationsregistreringen och hur du vill arbeta med ändring av verifikationer i olåsta perioder.

Valen under Kolumner vid bokföring måste vara markerade för att du ska kunna använda uppgifterna vid faktureringen. Är en ruta omarkerad, visas inte fältet för uppgiften i verifikationsregistreringen.

Du hittar inställningarna under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring, fliken Verifikationer.

Relaterade avsnitt

Bokföring, fliken Grunduppgifter, företagsinställningar
Resultatenheter, företagsinställningar
Lägg upp resultatenheter
Bokföringsnämndens vägledning om bokföring

Supportforum

Ta del av hur 42 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.