Importera verifikationer

Programdelen finns under Arkiv - Import - Verifikationer.

Genom att importera en fil i SIE-format kan du importera verifikationer från exempelvis något annat program eller från din redovisningsbyrå. Du kan inte här välja vilka verifikationer som ska importeras, utan det väljs vid själva exporten.

För att importera från SIE-format gör du så här:

  1. Välj Arkiv - Import - Verifikationer.
  2. Leta fram den enhet och den fil du vill importera.
  3. Klicka på knappen Öppna.
  4. Klicka på OK för att bekräfta att det är rätt fil som importeras.

Nu startar importen. Ett meddelande visas när importen är klar.

Under importen kan det visas olika dialogrutor beroende på vad den importerade filen innehåller:

  • Om du inte har markerat Verifikationsserier i företagsinställningarna, men det finns verifikationsserier i den importerade filen, får du en fråga om du vill aktivera verifikationsserier eller inte. Väljer du Ja innebär det att Verifikationsserier automatiskt blir markerat i företagsinställningarna.
  • Om det finns verifikationsserier i den importerade filen får du möjlighet att ange vilken serie som ska gälla för de importerade verifikationerna. Om verifikationsserien i den importerade filen redan finns upplagd i ditt företag föreslås samma serie. Om verifikationsserien inte finns upplagd i företaget sedan tidigare kan du skriva in den i kolumnen Serie i programmet. Den läggs då upp automatiskt vid importen. Tänk på att programmet bara kan hantera verifikationsserier A-Z.
  • Om det inte finns några registrerade verifikationer för den valda verifikationsserien sedan tidigare i ditt företag får du möjlighet att ange det startnummer du vill ha på första verifikationen. Har du registrerade verifikationer i ditt företag kommer de importerade verifikationerna att följa den befintliga numreringen.
  • Om det finns kontonamn i den importerade filen som avviker mot kontonamnet i företagets kontoplan, kan du välja om du vill uppdatera kontot i kontoplanen med namnet från den importerade filen eller behålla det befintliga namnet i företagets kontoplan. Om det finns konton i den importerade filen som inte finns i företagets kontoplan kommer dessa automatiskt att läggas upp i företagets kontoplan.
  • Om det finns namn på resultatenheter i den importerade filen som inte är samma i ditt företag får du möjlighet att ange vilka namn som ska gälla för de importerade resultatenheterna. Antingen väljer du namnet på resultatenheten som finns i den importerade filen eller så behåller du det namn du använder i ditt företag. Saknas resultatenheterna i ditt företag kommer de att läggas upp automatiskt. Detsamma gäller om det finns Projekt i den importerade filen som inte har samma namn eller som inte finns upplagda i ditt företag.

Andra sätt att importera verifikationer

Utöver det sätt som beskrivs ovan kan du göra inställningar för att importera verifikationer automatiskt. Inställningen gör du under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring - SIE. Programmet kommer då att fråga dig om du vill importera filen eller inte när du går in under Bokföring - Verifikationer. Detta alternativ är bra för dig som regelbundet importerar verifikationer.

Du kan också välja kommandot Importera och klicka på knappen Annan fil när du är i programdelen Verifikationer.

Relaterade avsnitt