Ändra till bevakning, kommando

Kommandot Ändra till bevakning hittar du i programdelen Betalningar - AutoCollect, fliken Pågående uppdrag.

Detta kommando kan du välja när ett uppdrag har status Välj åtgärd eller Automatisk bevakning. Kommandot innebär att du ger AutoCollect uppdraget att bevaka din obetalda faktura. Kunden kommer i och med detta att få en påminnelse om sin skuld minst en gång per år. När ett uppdrag som har gått vidare till bevakning blir slutbetalt, betalar Visma Financial Solutions ut hela fakturabeloppet till ditt konto. Därefter skickar de en faktura till dig på 10% av fakturabeloppet (max 2 000 kr), vilket är avgiften för bevakningsuppdraget. Läs mer i Registrera ett slutbetalt bevakningsuppdrag.

  1. Välj Betalningar - AutoCollect, fliken Pågående uppdrag.
  2. Markera den aktuella raden i kolumnen Markering.
  3. Välj kommandot Ändra till bevakning.

Om uppdraget hade status Automatisk bevakning när du valde kommandot kommer statusen att ändras till Bevakning direkt.

Om uppdraget hade status Välj åtgärd när du valde kommandot kommer statusen att ändras till Uppdateras (Bevakning) och först när AutoCollect har bearbetat uppdraget kommer det att få status Bevakning.

Skillnaden mellan Automatisk bevakning och Bevakning är att du har gjort ett aktivt val att uppdraget ska bevakas om ett uppdrag har statusen Bevakning.

Så här kan ett bevakningsbrev från Visma Financial Solutions till din kund se ut:

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.