AutoCollect, fliken Avslutade uppdrag

Programdelen finns under Betalningar - AutoCollect, fliken Avslutade uppdrag.

Här visas alla uppdrag som är avslutade. Anledningen till att uppdraget avslutades visas i kolumnen Status. För att ta reda på mer information om uppdraget kan du klicka på informationsikonen i kolumnen Status.

När en kund har betalat fakturan visas den i listan med statusen Slutbetald och beloppet i kolumnen Saldo kr är 0. Det skapas automatiskt betalrader på fakturan och betaldatumet blir det datum då pengarna sattes in på ditt konto.

Kan kunden inte betala fakturan på grund av till exempel konkurs, drivs ärendet inte vidare av AutoCollect utan avslutas och får statusen Konkurs. Saldot på fakturan kvarstår och du måste själv bestämma hur det ska bokas bort.

Andra anledningar till att ett uppdrag avslutas är t ex att personen är okänd, personen är omyndig eller att personen är avliden. Läs mer om de olika statusarna under rubriken Fältförklaringar nedan.

Om en inbetalning görs för ett uppdrag som redan är avslutat får du information om detta via tjänsten.

Skulle det vara så att kunden har gjort en inbetalning, men det kvarstår ränta eller avgifter som överstiger 100 kr, kommer Visma Amili att driva in detta som restkrav.

Relaterade avsnitt