Ej kontrollerade underlag, kommando

Kommandot Ej kontrollerade underlag används för att kontrollera underlag från Visma Scanner som ännu inte är kontrollerade mot original.

Att kontrollera underlagen mot originalen är valfritt, men det kan vara bra att göra för att säkerställa att du fått in alla originalkvitton/fakturor.

  1. Välj Bokföring - Verifikationer alternativt Inköp - Leverantörsfakturor.
  2. Välj kommandot Ej kontrollerade underlag.

I fönstret som öppnas visas en lista med underlag som är kopplade mot verifikationer/leverantörsfakturor men ännu inte är kontrollerade mot original.

  1. Klicka på en rad i listan för att välja underlag att kontrollera. Bilden av kvittot/fakturan visas.

Skriv gärna verifikationsnummer eller fakturans löpnummer på originalunderlaget innan du arkiverar det. Det underlättar om du vid ett senare tillfälle behöver ta fram originalet.

  1. Markera rutan Kontrollerad mot originalet om bilden stämmer överens med originalet.

Relaterade avsnitt