Koppla underlag, kommando

Kommandot Koppla underlag använder du för att koppla underlag från Visma Scanner.

När det finns nya underlag att läsa in från Visma Scanner får du ett meddelande om det i en informationslist i samband med att du väljer att arbeta med verifikationer eller leverantörsfakturor.

Har du markerat Kontrollera om det finns scannade underlag att läsa in under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar Mina tjänster - Visma Scanner kommer underlagen att visas i programdelen Inläsning underlag. Läs mer i avsnittet Läs in underlag.

Gör så här om du inte har markerat Kontrollera om det finns scannade underlag att läsa in i företagsinställningarna:

  1. Välj Bokföring - Verifikationer alternativt Inköp - Leverantörsfakturor.
  2. Välj kommandot Koppla underlag för att öppna fönstret Koppla underlag till verifikation/leverantörsfaktura.
  3. Välj ett underlag i listan Följande underlag finns att koppla.

Bilden av kvittot/fakturan visas. Om du vill förstora eller rotera bilden, klicka på bilden så öppnas den i ditt bildläsar-program.

Om du behöver fler uppgifter om något underlag kan du mejla den som laddat upp underlaget genom att klicka på brev-symbolen i fältet Uppladdat av. Då öppnas ditt e-postprogram och bilden och eventuell kommentar bifogas.

  1. Välj en befintlig leverantörsfaktura/verifikation eller skapa en ny leverantörsfaktura/verifikation att koppla underlaget till.
  2. Kontrollera att rätt verifikationsnummer/löpnummer visas i fältet Kopplas till löpnr/ver nr.
  3. Klicka på Koppla.

Det underlag du kopplade tas bort från listan i fönstret Koppla underlag till leverantörsfaktura/verifikation. För att koppla de underlag som är kvar i listan, upprepa steg 3-6.

Relaterade avsnitt