Ångra koppling av underlag från Visma Scanner

Om ett underlag från Visma Scanner felaktigt blivit kopplat tar du bort kopplingen inne på verifikationen/leverantörsfakturan.

  1. Välj Bokföring - Verifikationer alternativt Inköp - Leverantörsfakturor.
  2. Dubbelklicka på den leverantörsfaktura du vill ta bort ett underlag från.
  3. Välj Underlag. Om knappen Underlag inte visas i kortläget för verifikationen/leverantörsfakturan finns inget underlag kopplat till den.
  4. Markera det underlag du vill ta bort i listan.
  5. Välj Ta bort koppling.

Underlaget är nu inte längre kopplat till verifikationen/leverantörsfakturan.

Relaterade avsnitt