Status vid inläsning av underlag

Här hittar du de statusar som kan förekomma på underlag du kan läsa in i programdelen Inläsning underlag.

I den övre tabellen under Inläsning underlag kan du göra urval på de olika statustyperna. I kolumnen Status skriver du i så fall in O, V eller F.

Om ett underlag har flera statusar så anges de i ordningen röd, gul, grön. Du kan visa ett underlags alla statusar genom att stå på raden för underlaget i den övre tabellen och sedan markera Visa alla statusar ovanför den nedre tabellen.

OK

En status av typen OK innebär att det inte finns något att åtgärda och underlaget går att läsa in.

Varning

En status av typen Varning innebär att det finns åtgärder att göra, men en varning är inget som stoppar möjligheten att läsa in underlaget och skapa leverantörsfaktura/verifikation. Det som inte åtärdas här, kan istället åtgärdas på den skapade leverantörsfakturan/verifikationen.

Fel

En status av typen Fel innebär att underlaget behöver åtgärdas för att kunna läsas in.

Relaterade avsnitt