Markeringshjälp, kommando

Om du vill göra en ändring för flera poster i ett register samtidigt kan du använda kommandot Markeringshjälp. Genom att göra ett urval med hjälp av markeringshjälpen kan du sedan t ex radera eller massuppdatera efter det urval du har gjort.

Gör så här:

  1. Välj kommandot Markeringshjälp när du står i listläget.
  2. Ange villkor för de fält du vill göra urval på.

Genom att ange villkor kan du göra urval på ett eller flera av de kolumner/fält som visas i listan. Anger du villkor för flera fält är det bara de poster som uppfyller alla villkor som markeras.

Dialogrutan Markeringshjälp ser olika ut beroende på i vilken programdel du väljer kommandot. I vissa fall visas rutan Detaljerat urval som du kan markera för att visa flera fält att göra urval på.

I avsnittet Sökvillkor kan du läsa mer om olika sätt att ange villkor för urval och se exempel på detta.

  1. Välj Markera.
  2. Välj OK för att stänga dialogrutan.

I kolumnen Markering i listläget ser du vilka poster som har markerats. Nu kan du gå vidare och bearbeta posterna, t ex genom att göra en massuppdatering.

Relaterade avsnitt