Radera post

Om du vill radera en post gör du så här:

  1. Markera den post du vill radera.
  2. Klicka på knappen Radera eller använd snabbkommandot Ctrl+R.

En dialogruta visas där du får bekräfta att du vill radera posten. Om du ångrar dig väljer du Nej.

  1. Klicka på Ja.

Om en post tas bort rent fysiskt eller inte beror på vilken typ av post det är. Om det är en registerpost, t ex en leverantör, tas leverantören bort. Är det ett dokument av något slag tas det inte bort utan då måste du makulera det istället. Det innebär att det alltid går att kontrollera vad som har hänt med alla löpnummer för de olika dokumenten.

Relaterade avsnitt