Skapa ändringsverifikation, kommando

Kommandot Skapa ändringsverifikation hittar du i programdelen Bokföring - Verifikationer, i både kortläge och listläge.

Detta kommando använder du om du vill skapa en ändringsverifikation för att justera en verifikation som ligger i en låst period eller för att ändra en verifikation om det är så att du har angett i företagsinställningarna att du arbetar med ändringsverifikationer.

För att skapa en ändringsverifikation markerar du den aktuella verifikationen i listläget eller öppnar verifikationen i kortläget. Därefter väljer du kommandot Skapa ändringsverifikation. I dialogrutan som öppnas föreslås då den verifikationen för korrigering. Om du vill kopiera hela verifikationen med omvända tecken anger du det. När du klickar på OK så öppnas ändringsverifikationen och verifikationsraderna är ifyllda och du kan därefter göra de ändringar du önskar.

Differensen måste vara noll för att du ska kunna registrera ändringen.

Relaterade avsnitt