Ändra preliminär verifikation

Du kan bara göra ändringar på en registrerad verifikation om du har angett i inställningarna att du vill använda preliminära verifikationer. Inställningen för preliminära verifikationer görs under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring, fliken Verifikationer. Förutsättningen för att du ska kunna ändra verifikationen är att månaden inte är låst.

Från 2015-01-01 gäller följande regler angående rättelse av verifikation, läs mer i Bokföringsnämndens vägledning.

Med tanke på denna vägledning behöver du ta ställning till hur du vill arbeta med ändringar av verifikationer i olåsta perioder. Inställningar för detta gör du under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring, fliken Verifikationer. Du kan välja att arbeta med preliminära verifikationer eller enbart ändringsverifikationer.

Gör så här för att ändra en preliminär verifikation:

  1. Öppna den verifikation som ska ändras.
  1. Markera den rad du vill ändra.
  2. Välj kommandot Ta bort rad. Om du vill radera alla rader väljer du kommandot Ta bort alla rader.

När du väljer Ta bort rad kommer du in i ett läge där du kan göra ändringar. Du ser att du är inne i ändringsläget genom att kommandot Visa ändringar är markerat. Det här läget används bara för att kunna göra ändringar i preliminära verifikationer och är ingen del i den egentliga bokföringen. De borttagna raderna stryks med ett streck.

Om du har markerat Spara borttagna rader så att de kan visas i efterhand i företagsinställningarna ska du även ange signatur och datum för när ändringen görs. Om du väljer kommandot Ta bort rad anger du detta till höger på raden. Om du väljer kommandot Ta bort alla rader öppnas en dialogruta där du anger din signatur och klickar på OK. Signatur och datum fylls därefter i automatiskt på alla borttagna rader.

Tar du bort fel rad återställer du den genom att klicka på kommandot Ta bort rad igen.

  1. Gör din ändring.

Du kan göra ändringar tills du väljer att registrera ändringen. Differensen måste vara noll för att du ska kunna registrera ändringen.

  1. Välj Registrera.

Om du vill se vilka ändringar du gjort på en preliminär verifikation kan du öppna den och välja kommandot Visa ändringar.

Relaterade avsnitt