Skapa fil till Skatteverket, kommando

Kommandot Skapa fil till Skatteverket når du via Bokföring - Momskontroll - One Stop Shop.

Filen som skapas via det här kommandot kan du använda för att redovisa OSS digitalt till Skatteverket.

Mappen som föreslås när du väljer kommandot är antingen C:\Users\*användarnamn*\Documents\SPCS\SPCS Administration\XXXXXX-XXX eller den mapp du har angett för utskriften One Stop Shop under Arkiv - Sökvägar/Filnamn, fliken Filer till/från myndigheter och banker.

Om du inte har angett något eget filnamn föreslås OSS_Kvartal_YY_X. Där YY_X motsvaras av det år och kvartal som är angivet under Bokföring - Momskontroll - One Stop Shop. När du klickar på Spara sparas filen på den angivna sökvägen. I dialogen som visas när filen är sparad kan du klicka på Öppna mapp för att enkelt hitta filen du ska läsa in på Skatteverkets sida.

När du har skapat filen loggar du in på Skatteverkets sida för Deklaration av varor och tjänster EU och väljer Läs in uppgifter från fil.

Relaterade avsnitt