One Stop Shop

Programdelen One Stop Shop hittar du under Bokföring - Momskontroll.

Här ser du de uppgifter som ligger till grund för den fil du kan skapa för att redovisa OSS till Skatteverket och för att skriva ut rapporten One Stop Shop. Uppgifterna hämtas från de fakturor som är märkta för One Stop Shop (OSS).

OSS redovisas kvartalsvis i euro till Skatteverket. Vid fältet Kvartal anger du vilken period du vill göra redovisningen för och i tabellen för Kurs anger du valutans kurs för 1 euro för de fakturor som inte redan är i EUR.

De olika valutorna som visas i tabellen Kurs är de valutor som finns på fakturor för den valda perioden. Den kurs du ska ange är den som gäller för den sista dagen i kvartalet som du ska rapportera för. Du använder Europeiska Centralbankens kurs för euro. På Europeiska Centralbankes hemsida kan du klicka på en valuta för att ta reda på kursen för den aktuella dagen. När du har angett kursen i euro kommer beloppen i kolumnerna Omsättning EUR och Moms EUR i den nedre tabellen att räknas om.

I den nedre tabellen visas alla fakturarader på fakturor som är markerade för One StopShop (OSS) och som har ett leveransdatum på fakturaraden som är inom det rapporterade kvartalet. Finns det inget leveransdatum på fakturaraden gäller leveransdatumet på fakturan. Är det också tomt gäller fakturadatumet.

För att rapporteringen ska bli korrekt måste fakturans artikelrader innehålla en artikeltyp, antingen Vara eller Tjänst. Skulle detta saknas visas det i kolumnen Artikeltyp. Du kan enkelt justera detta genom att gå till fakturan via förstoringsglaset i kolumnen Fakturanr. För artiklar från artikelregistret anger du artikeltyp i den artikelkontering som används för artikeln. Har du fel artikeltyp på en sådan här artikel ändrar du det i artikelkonteringen. Har du artikelrader med artiklar som inte finns i artikelregistret anger du artikeltyp direkt på raden i kolumnen Artikeltyp.

För att redovisa din försäljning av varor och tjänster till privatpersoner inom EU till Skatteverket klickar du på kommandot Skapa fil till Skatteverket. Läs mer i avsnittet Skapa fil till Skatteverket, kommando.

Du kan också skriva ut rapporten One Stop Shop om du vill kontrollera vilka uppgifter som kommer med i filen. Läs mer i avsnittet One Stop Shop, rapport.

Hantering av Frakt, Exp avgift och Fakturarabatt vid rapportering av OSS

  • Innehåller fakturan enbart rader med artikeltypen Vara kommer frakten att adderas till beloppet för varor.

  • Innehåller fakturan enbart rader med artikeltypen Tjänst kommer frakten att adderas till beloppet för tjänster.

  • Innehåller fakturan rader med både artikeltypen Vara och Tjänst kommer frakten att adderas till beloppet för varor.

  • Innehåller fakturan expeditionsavgift, kommer expeditionsavgiften att adderas till det belopp som är störst på fakturan, oberoende av vilken artikeltyp det är.

  • Innehåller fakturan fakturarabatt, kommer den att dras av från både artiklar med artikeltypen Vara och Tjänst.

Relaterade avsnitt