One Stop Shop, rapport

Rapporten One Stop Shop hittar du när du väljer Skriv ut under Bokföring - Momskontroll - One Stop Shop.

Den här rapporten kan du använda om du vill stämma av de uppgifter som ligger till grund för rapporteringen av OSS. Du kan också använda den för att kunna se dina rapporterade uppgifter i efterhand.

Perioden som föreslås är det kvartal som är valt i programdelen One Stop Shop, men kan ändras om du vill. Även kurserna som visas i tabellen hämtas från One Stop Shop. Du anger kursen för 1 euro för de fakturor som inte redan är i EUR. Kurserna som ska användas är Europeiska Centralbankens. Ändrar du kurserna här i utskriftsdialogen slår det igenom till programdelen.

Markerar du Visa summering per artikeltyp/land/procentsats kommer rapporten att delas upp per artikeltyp.

Så här kan rapporten One Stop Shop se ut:

Relaterade avsnitt