Byt kontoplan

Om du vill byta kontoplan kan du endast göra det i samband med att du skapar nytt bokföringsår.

Om du har en kontoplan i ditt befintliga företag som du vill andvända när du skapar nytt bokföringsår eller när du skapar nytt företag använder du funktionen Exportera kontoplan. Läs mer i avsnittet Exportera kontoplan.

Gör så här:

 1. Om du inte har lagt upp det nya bokföringsåret går du in under Arkiv - Bokföringsår - Skapa nytt år.

Här kan du välja mellan att behålla kontoplanen du har använt tidigare år eller byta till en ny kontoplan. Om du väljer att byta kontoplanstyp är det viktigt att se till att du har markering för raden Gör om kontoplanen enligt och väljer vilken kontoplanstyp du vill byta till.

 1. Gör ditt val och klicka på Nästa.
 2. Välj vilken kontoplan du ska använda och klicka på Nästa.
 3. Klicka på Slutför om alla uppgifter stämmer. Behöver du ändra någon inställning väljer du Föregående annars skapas ditt nya år med kontoplanen du har valt.
 4. Har du bytt kontoplan kan du klicka på VisaKontoplanens kopplingar till föregående år för att se hur dina nya konton är kopplade till föregående års kontoplan. Du får nu upp följande bild:

De saldon som fanns på balanskonton i föregående bokföringsår har förts över till motsvarande konton i nya året. Det kan finnas konton från föregående år som programmet inte hittat någon bra motsvarighet till för det nya årets kontoplan, Aktivt år. Detta visas med ett ? i kopplingstabellen. För de konton som det står ett ? i Kopplat kontonr får du göra en egen koppling.

Om du inte hittar ett användbart konto i nya kontoplanen i rätt kontoklass, lägger du upp ett nytt konto. Du kan inte lägga upp ett nytt konto i denna bilden, utan du skapar kopplingar till de konton du kan och därefter kan du koppla resterande konton på det nya bokföringsåret.

Det är viktigt att ha kopplingar i den nya kontoplanen för alla konton som använts under föregående bokföringsår, annars kan det bland annat bli fel i den ingående balansen. Skriv gärna ut kopplingen mellan kontoplanerna. Detta gör du genom att klicka på skrivarikonen i knappraden. Kopplingar mellan de olika kontoplanerna kan du även se under Bokföring - Kontoplan. Här väljer du kommandot Koppla konton.

Ändra manuellt

Om du har bytt kontoplan måste du ändra företagsinställningarna innan du börjar registrera i någon annan del än i bokföringen på det nya året. Kontrollera att alla kundfakturor, kundinbetalningar, leverantörsfakturor, utbetalningar och lagerförändringar för föregående år är klara, samt att journaler är utskrivna och överförda till bokföringen. Övrig bokföring för föregående år behöver inte vara klar.

Gå sedan in och ändra kontonummer enligt nya kontoplanen på följande ställen:

 • Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Kontonummer.
 • Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning - Betalsätt.
 • Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning - Bortskrivningar.
 • Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Artiklar /lager - Artikelkonteringar.

Alla dokument som du skapar efter de här ändringarna blir automatiskt konterade enligt din nya kontoplan. De som är skapade tidigare men inte färdigbehandlade i systemet, dvs journalförda, måste korrigeras så att konteringen blir rätt.

I följande fall måste ändringar göras:

Bokföringsåret redan upplagt

Har du redan lagt upp ett nytt bokföringsår och ska byta till en annan kontoplan måste du radera året. Du kan enbart välja ny kontoplan i samband med att du lägger upp ett nytt bokföringsår.

De kundfakturor, leverantörsfakturor, offerter och order som du har registrerat med datum som ligger i det nya bokföringsåret påverkas inte av att du raderar bokföringsåret. Raderingen av bokföringsåret påverkar endast bokföringen.

Gör så här för att radera ditt senaste bokföringsår:

 1. Börja med att ta en säkerhetskopia.
 2. Kontrollera att du inte lagt in någon verifikation på det nya året. Skriv i så fall ut en Verifikationslista. Dessa verifikationer måste du bokföra på nytt i det nya året med rätt kontoplan.
 3. Om du har lagt in budget för det nya året måste du skriva ut Resultatbudget och Balansbudget. Tänk på att skriva ut med månadsfördelning om du inte har jämn fördelning. Budgeten måste du lägga in på nytt i det nya året med rätt kontoplan.
 4. Om du har projekt som löper in på det år som du vill radera, måste du först ändra slutdatumet för projektet så att det är ett datum före det bokföringsår som du vill radera. När du sedan har raderat bokföringsåret går du in på projektet och ändrar slutdatumet till det korrekta.
 5. Kontrollera att det år du ska radera inte är aktivt. Det ser du längst ner till höger på bildskärmen.
 6. Gå in under Arkiv - Bokföringsår - Radera år.
 7. Markera det bokföringsår som du ska ta bort och klicka på Radera.

Nu kan du lägga upp ett nytt bokföringsår och därmed byta kontoplan.

Relaterade avsnitt

Skapa nytt år
Exportera kontoplan

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.