Kontrollera mot ny kontoplan, kommando

Det här kommandot använder du för att jämföra din befintliga kontoplan med programmets senaste kontoplan från BAS.

Det kan till exempel vara användbart om du har skapat ditt nya bokföringsår med den kontoplan som fanns tillgänglig då, men sedan vill byta till BAS senaste kontoplan när den är klar.

När du använder kommandot Kontrollera mot ny kontoplan visas en tabell där du ser vad som skiljer den nuvarande och senaste kontoplanen åt. I kolumnen Skillnad visas vad skillnaden mellan de olika kontoplanerna är. Det kan vara följande:

Skillnad Beskrivning
Borttaget konto

Konton som har funnits i kontoplaner som är föreslagna via programmet men som är raderade i den nya kontoplanen.

Bytt kontonr

Ett konto där kontonumret är bytt i den nya kontoplanen jämfört med kontoplanen från föregående år.

Du kan inte byta till det nya kontot via det här kommandot eftersom det till exempel kan finnas saldo på det gamla kontot. Det du får göra i så fall är att manuellt boka om belopp på det gamla kontot, byta konto via kommandot Koppla kontoplan, markera det gamla kontot som inaktivt och lägga upp det nya kontot.

Eget konto

Ett konto som är tillagt i företagets kontoplan och som inte fanns med i den kontoplan som användes när företagets kontoplan skapades. Ett eget konto kan också vara ett konto som finns kvar från en tidigare kontoplan.

Nytt konto

Ett konto som finns i den nya kontoplanen, men som inte fanns i föregående års kontoplan.

Ändrat konto

Ett konto som finns i båda kontoplanerna, men där någon uppgift är ändrad tex benämning.

I kolumnen Åtgärd kan du välja hur de olika kontonta ska hanteras. För konton som har "statusen" Borttaget konto, Eget konto eller Ändrat konto i kolumnen Skillnad är det förvalda värdet Behåll. Om du vill att åtgärderna ska anpassas så att din kontoplan har samma benämningar som i den senaste BAS-kontoplanen, då väljer du knappen Föreslå åtgärd enligt senaste. Åtgärderna justeras då och när du klickar på Uppdatera så kommer benämningarna i din kontoplan att stämma med BAS benämningar.

Beskrivning av de olika åtgärderna:

Åtgärd Beskrivning
Behåll

Kan väljas om kontot finns i föregående års kontoplan. Kontot i det nya året kommer då att se likadant ut som i föregående år.

Om skillnaden är Bytt kontonr blir åtgärden automatiskt satt till Behåll.

Du kan inte byta till det nya kontot via det här kommandot eftersom det till exempel kan finnas saldo på det gamla kontot. Det du får göra i så fall är att manuellt boka om belopp på det gamla kontot, byta konto via kommandot Koppla kontoplan, markera det gamla kontot som inaktivt och lägga upp det nya kontot.

Detaljerat

Kan väljas om kontot finns i föregående års kontoplan. Kontot kommer att uppdateras med de värden som finns i den nya kontoplanen. Du väljer själv vilka värden du vill uppdatera till i fälten under tabellen.

Lägg inte till

Kan väljas om kontot är nytt. Kontot kommer inte läggas till i kontoplanen för det nya året.

Lägg till

Kan väljas om kontot är nytt. Kontot kommer att läggas till i kontoplanen för det nya året.

Radera

Kan väljas om kontot är borttaget i den nya kontoplanen. Kontot kommer att tas bort i kontoplanen för det nya året.

Ett konto kan inte raderas om det har använts under året eller har en ingående balans. Det går inte heller att radera ett konto som det finns en budget på.

Uppdatera

Kan väljas om kontot redan finns i föregående års kontoplan. Kontot kommer att uppdateras med nya värden som finns i den inlästa kontoplanen.

Relaterade avsnitt