Läs in rapport

För att kunna använda en rapport från till exempel mappen SpcsRapp eller från din återförsäljare måste du först läsa in den till ditt program. Det gör du via Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Läs in rapport. Rapporten som du ska läsa in måste vara gjord i Visma Administration 2000.

Vilka rapporter du kan läsa in hittar du i avsnittet Rapporter att läsa in.

Om du inte hittar en rapport du söker kan våra partners säkert hjälpa dig med detta. Du hittar kontaktuppgifter till våra partners här.

Gör så här:

  1. Välj Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Läs in rapport.
  2. Ange sökvägen till den rapport som ska läsas in.

Om du vill läsa in någon av de rapporter som följer med ditt program finns dessa i mappen SpcsRapp. Har du installerat ditt program med standardsökvägen hittar du denna mapp på sökvägen C:\ProgramData\SPCS\SPCS Administration\Gemensamma filer.

  1. Markera den rapport du vill läsa in.

I kolumnen Kommentar kan du se vad du kan få ut för information med hjälp av respektive rapport.

  1. Klicka på knappen Importera.

Om du vill läsa in flera rapporter vid samma tillfälle gör du det enklast genom att välja Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Rapportgenerator. Där klickar du på knappen Läs in ny rapport.

Nu finns din rapport dels under Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Rapportgenerator men även under Utskrifter - Inlästa/Skapade.

Registrera rapport från återförsäljare

Om du har läst in en rapport som din återförsäljare har skapat måste du registrera den för att kunna använda den. Det gör du i dialogrutan som visas när du har provat att skriva ut rapporten så många gånger som återförsäljaren har tillåtit dig. För att registrera dig behöver du ett lösenord eller en nyckel som du får från din återförsäljare.

Relaterade avsnitt