Rapporter att läsa in

Här hittar du de rapporter som finns tillgängliga och som du själv kan läsa in i ditt program. Du läser in en rapport genom att välja Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Läs in rapport. Läs mer i avsnittet Läs in rapport. Rapporterna finns i mappen SpcsRapp.

Vill du beställa rapporter eller mallar som passar dina behov ber vi dig kontakta någon av våra partners.

Relaterade avsnitt