Bifoga säkerhetskopia via e-post

Om du ska skicka en säkerhetskopia via ditt e-postprogram till t ex din redovisningsbyrå ska du göra enligt följande. I detta exempel har vi använt Outlook Express eftersom det är ett vanligt e-postprogram. Om du inte har Outlook Express hittar du säkert liknande funktion i ditt e-postprogram.

Om du har engelsk version av Outlook Express står den engelska motsvarigheten till knappar och val inom parantes.

  1. Starta ditt e-postprogram.
  2. I menyraden väljer du Nytt e-postmeddelande (New Mail).
  3. Skriv in e-postadressen på raden Till (To).
  4. Skriv in vad det gäller på raden Ämne (Subject).
  5. Välj Infoga - Bifoga Fil (Insert - File Attachment). Dialogrutan Infoga fil (Insert Attachment) visas.
  6. Leta upp din säkerhetskopia.
  7. Klicka på Infoga (Attach).
  8. Klicka på Skicka (Send) för att skicka filen.

Relaterade avsnitt