Användning av lagringstjänster

När du arbetar i ditt företag i Visma Administration 2000 använder programmet filer i företagets SQL-databas samt filer i din företagsmapp. Även vissa filer i mappen Gemensamma filer används löpande av programmet. Alla filer behövs för att programmet ska fungera och ha rätt information.

Om du använder dig av någon lagringstjänst för automatiskt backup, exempelvis Storegate Backup, Dropbox, Google Drive, Synplicity eller One.com Cloud Drive ska du aldrig koppla denna tjänst direkt till din företagsmapp eller mappen Gemensamma filer. Detta eftersom dessa tjänster inte kan överföra filer som används av ett annat program, så kallade låsta filer. Det kan göra att du inte har en fullständig säkerhetskopia av ditt program. Använder du en lagringstjänst som även synkroniserar dina företagsfiler mellan olika datorer och synkroniseringen misslyckas eller blir fördröjd kan detta resultera i att exempelvis fakturor eller fakturarader försvinner eller att företaget kraschar.

För säker lagring av din bokföring och fakturering rekommenderar vi alltid att du tar säkerhetskopior på dina företag via programmets funktion för säkerhetskopiering. Säkerhetskopiorna kan du sedan spara på olika lagringstjänster.

Säkerhetskopiorna tar du under Arkiv - Säkerhetskopiering. Företaget säkerhetskopieras via valen Aktivt företag eller Alla företag. De filer som är gemensamma mellan flera företag, som mallar, rapporter, teckensnitt, stiltyper och kontoplaner som du gjort själv, t ex egna utskriftsmallar för fakturor och egna rapporter som är skapade via bokföringsrapportgeneratorn säkerhetskopieras via valet Systemsäkerhetskopia.

Relaterade avsnitt