Smarta tips på hur du använder extra fakturadokument

Nedanstående gäller även för Extra orderdokument.

Extra fakturadokument är en malltyp som du kan använda som komplement till din fakturamall. Den visas som ett eget utskriftsval på dokumentet, både när du skickar aktuellt dokument och när du vill skicka ett intervall av dokument. Extra fakturadokument har även en egen markering i fältet Skickad i arbetsbilden för fakturan.

Eftersom det är en egen malltyp kan mallen ändras efter behov, det gör du i malleditorn. Du kan utforma mallen som en variant av ditt originaldokument eller som en mall i helt annat syfte:

  • en intern kopia av dokumentet eller ett internt arbetsdokument, till exempel egenformad plocklista eller arbetsorder
  • ett komplement till originalutskriften till kunden, till exempel egen utformad fraktsedel, eller addresslapp
  • möjliggöra att vid behov kunna få till exempel en intern kopia eller ett arbetsdokument på annan skrivare än originaldokumentet till kunden. Detta ställer du in under Arkiv - Inställningar - Skrivarinställningar.

När du skapar en mall för Extra fakturadokument bör du döpa mallen efter användningsområde, eftersom det är det egna namnet som visas i arbetsbilden. Vill du använda ett specifikt extra fakturadokument på en viss kund kan du ange det på kunden i kundregistret under fliken Utskriftsval. Detta går endast att göra för extra fakturadokument, inte extra orderdokument.

Relaterade avsnitt