Intrastatrapport

En intrastatrapport innehåller statistik som lämnas till SCB (Statistiska Centralbyrån) på in- och utförsel av varor mellan EU-länder. Handel med tjänster som inte omfattar varuleveranser ska inte rapporteras.

SCB kontrollerar skattedeklarationen som lämnas in varje månad, och där ser SCB vilka företag som är skyldiga att lämna in uppgifter. SCB meddelar sedan dig om du ska lämna in rapport.

Uppgifterna på intrastatrapporten ska stämma med rutorna 20 och 35 i momsrapporten. Beloppen till dessa rutor hämtas från de konton som har momsrapportkod 20 eller 35. Det finns ett fåtal undantag där belopp som inte finns med på momsrapporten ändå ska redovisas på intrastatrapporten. Läs mer på Statistikmyndighetens hemsida, där du kan söka på intrastat och handledning.

  • Levereras varor till EU-land till ett värde av 4,5 miljoner under en 12-månaders period ska du lämna utförselrapport.
  • Köper du varor från EU-land till ett värde av 9 miljoner under en 12-månaders period ska du lämna införselrapport.

Är båda gränserna uppfyllda ska båda rapporterna lämnas in.

Intrastatrapport i Visma Administration

Det finns två rapporter i programmet som hjälper dig att sammanställa uppgifter om införsel och utförsel av varor. Rapporterna heter Intrastat - införsel och Intrastat - utförsel och du hittar dem under Utskrifter - Statistik. I samband med att du skriver ut någon av dessa rapporter kan du även välja att skriva ut en Excel-fil, som du sedan kan använda för att rapportera dina statistikuppgifter till SCB.

Den försäljning respektive inköp som kommer med på rapporterna och i filen grundar sig på de kund- respektive leverantörsfakturor som har en markering för Intrastat. Vill du ta bort/lägga till markeringen för intrastat kan du göra det på dokumenten även efter att de är journalförda. Övriga uppgifter som krävs för att information ska komma med på respektive rapport hittar du i Intrastat - införsel och Intrastat - utförsel. Du kan inte markera kreditfakturor för Intrastat. Skulle du behöva göra en rättelse av en redan inskickad rapport måste det göras manuellt. Läs mer på Statistikmyndighetens hemsida.

De artiklar i ditt artikelregister som omfattas av detta behöver ha en exportkod (8 siffror) och en transaktionstyp angiven. Vilken transaktionstyp du ska ange hittar du information om på Statistikmyndighetens hemsida. Arbetar du med paketartiklar ska du endast ange transaktionstyp på underliggande artiklar, det vill säga inte på huvudartikeln. Är det så att paketartikeln endast har en textrad som underliggande rad, då ska dock transaktionstypen anges på huvudartikeln.

Relaterade avsnitt