Intrastatrapport

Allmänt om intrastatrapport

Intrastatrapport innehåller statistik som lämnas till SCB (Statistiska Centralbyrån) på in- och utförsel av varor mellan EU-länder. Handel med tjänster som inte omfattar varuleveranser ska inte rapporteras.

SCB kontrollerar skattedeklarationen som lämnas in varje månad, och där ser SCB vilka företag som är skyldiga att lämna in uppgifter. SCB meddelar sedan dig om du ska lämna in rapport.

Uppgifterna på intrastatrapporten ska stämma med rutorna 20 och 35 i momsrapporten. Beloppen till dessa rutor hämtas från de konton som har momsrapportkod 20 eller 35. Det finns ett fåtal undantag där belopp som inte finns med på momsrapporten ändå ska redovisas på intrastatrapporten. Läs mer på Statistiska centralbyråns hemsida, där du kan söka på intrastat och handledning.

 • Levereras varor till EU-land till ett värde av 4,5 miljoner under en 12-månaders period ska du lämna utförselrapport.
 • Köper du varor från EU-land till ett värde av 2,2 miljoner under en 12-månaders period ska du lämna införselrapport.

Är båda gränserna uppfyllda ska båda rapporterna lämnas in.

Intrastatrapport i Visma Administration

Det finns två rapporter i programmet som hjälper dig att sammanställa uppgifter om införsel och utförsel för inlämning till SCB. Observera att rapporterna är ett underlag och behöver kontrolleras innan du lämnar in dem via SCB:s webblankett eller genom godkända programvaror för inlämning på fil.

För att komma åt intrastatrapporterna i programmet läser du in dem via Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Läs in rapport. Du letar upp Spcsrapp i programmappen. Mer information om hur du läser in rapporter hittar du i avsnittet Läs in rapport.

För att få med relevanta uppgifter på rapporterna i Visma Administration 2000 måste följande vara ifyllt:

Införsel

I artikelregistret, som du hittar under Artiklar/Lager - Artiklar och tjänster, ska följande fält vara ifyllda:

 • På fliken Artikeluppgifter ska du registrera Statistiska varukod i fältet Exportkod i Administration 2000 och i Administration 1000 använder du istället fältet Anm1.
 • På fliken Artikeluppgifter ska du registrera Varubeskrivning i fältet Anm 2.
 • Om du vill ha vikt på rapporten ska du registrera vikten per enhet på fliken Lager i fältet Vikt.

I leverantörsregistret, som du hittar under Inköp - Leverantörer, ska följande fält vara ifyllda:

 • På fliken Lev uppgifter ska du registrera Avsändande medlemsstats landskod i fältet Sort.begrepp.

Utförsel

I artikelregistret som du hittar under Artiklar/Lager - Artiklar och tjänster ska följande fält vara ifyllda:

 • På fliken Artikeluppgifter ska du registrera Statistiska varukod i fältet Exportkod i Administration 2000 och i Administration 1000 använder du istället fältet Anm1.
 • På fliken Artikeluppgifter ska du registrera Varubeskrivning i fältet Anm 2.
 • Om du vill ha vikt på rapporten ska du registrera vikten per enhet på fliken Lager i fältet Vikt.

I kundregistret som du hittar under Försäljning - Kunder ska följande fält vara ifyllda:

 • På fliken Fler uppgifter ska du registrera Mottagande medlemstats landskod i fältet Sort.begrepp.
 • På fliken Fler uppgifter ska du markera EU-kund med VAT-nr.

Rapporterna hämtar artikeltransaktioner under vald period, förutsatt att ovanstående fält är ifyllda. Rapporterna sorterar sedan efter medlemsstats landskod och statistisk varukod. I slutet på varje rapport summeras samtliga transaktioners summa för att registreras i fältet Summa fakturerat värde på intrastatrapporten.

Felmeddelande

Du får ett felmeddelande om du har samma statistiska varukod, men olika namn på varubeskrivningen på minst två artiklar eller mer. Om du exempelvis har varukod 42031000 och har angivit Skinnjackor på en varubeskrivning och Läderväst på en annan. Du får då istället skriva en gemensam varubeskrivning, i detta fall Jackor och västar av skinn.

Observera att det är viktigt att du har angivit exakt samma namn på varubeskrivningen på fliken Artikeluppgifter i fältetAnm 2, vad det gäller versaler och gemener.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.