Kunder, fliken Fler uppgifter

Programdelen finns under Försäljning - Kunder, fliken Fler uppgifter.

På den här fliken kan du lägga in ytterligare uppgifter om kunden. Det handlar framförallt om uppgifter och val för betalning och leverans. Här anger du t ex vilken prislista som ska gälla eller om ett rabattavtal ska kopplas till kunden.

Om du väljer ett rabattavtal styr det vilken prislista som ska användas och vilka villkor som gäller. Därför kan du varken ange prislista, fakturarabatt eller radrabatt när du har valt ett rabattavtal.

Relaterade avsnitt